Spracovanie os. údajov na marketingové účely

  • Platz kantína
  • Potztivé obedy i raňajky
  • Z komory
  • Potz a jetz
  • Kurzy varenia
  • Ketering
  • Potz raňajkovať

Označením políčka v rámci objednávky služieb, udeľujete spoločnosti RJ Gastro s.r.o., so sídlom Južná trieda 48, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 53 675 657, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 51189/V, DIČ: 2121469900, IČ DPH: SK2121469900, súhlas so spracovaním nasledovných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, a to na účel zasielania emailov týkajúcich sa produktov a služieb a iných marketingových aktivít spoločnosti RJ Gastro s.r.o., so sídlom Južná trieda 48, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 53 675 657.

Účel spracúvania osobných údajov sú marketingové aktivity spoločnosti RJ Gastro s.r.o., t. j. realizácia marketingových aktivít spoločnosti RJ Gastro s.r.o. a zahŕňa zasielanie informácií o novinkách a časovo obmedzených zvýhodnených ponukách v oblasti spoločnosťou RJ Gastro s.r.o. poskytovaných služieb a celého produktového portfólia. 

Zasielané informácie majú obvykle podobu štandardnej elektronickej komunikácie – emailovej správy, zasielanej buď hromadne z všeobecných firemných adries, alebo individuálne zasielané vybranými zamestnancami.

Súhlas sa udeľuje na obdobie jedného roka odo dňa jeho udelenia.

Zároveň potvrdzujem, že som bol poučený so zásadami spracúvania osobných údajov spoločnosťou RJ Gastro s.r.o., so sídlom Južná trieda 48, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 53 675 657, zverejnenými na internetovej stránke prevádzkovateľa – spoločnosti RJ Gastro s.r.o. (www.platzgroup.sk) ako aj so svojimi právami v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, ktoré mi boli sprístupnené pred udelením tohto súhlasu (najmä no nie len o práve kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov / právom požadovať výmaz spracúvaných osobných údajov / právo požadovať opravu spracúvaných osobných údajov).

Máš záujem? Ozvi sa nám. Určite si platzneme!

Svoju predstavu o cateringu nám pošli cez kontaktný formulár alebo nám rovno zavolaj. Všetko spolu doladíme do najmenších detailov.
Zadajte vaše celé meno.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne číslo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela …

Catering & Eventy

Catering na svadbu či oslavu, degustácie, bufetové stoly, americká klasika či street food. Sme pripravení pripraviť ti catering každého druhu a zorganizovať tvoje eventy aj v priestoroch Platzu.

Hybaj na Platz!

Business Centrum BCT-2 Moldavská cesta 8B
040 01 Košice

Čakáme ťa

Po – Pi: 7:30 – 15:00

Výdaj jedál je do 14:00, na kávu a koláčik môžete prísť do 15:00. Zaparkuj pri nás na 1 hod. zadarmo, to stíhaš.